Newsletter
Home > Support > Tech Support Centre > About Us > Our Services > Black Box Leasing
Navigation

 
Miksi rahoittaisin hankintani?

Rahoitussopimus säästää osakepääomaa ja maksukykyä itse liiketoimintaan. Black Box Leasing -asiakkaana voit tehdä suurempia laitteistohankintoja aiemmin ja säästää valitsemalla teille sopivan maksuaikataulun.

Leasing takaa todellisia verohyötyjä. Maksuerien suhteen sinun ei tarvitse tuskailla poistojen ja arvonvähennysten parissa.

Leasing parantaa kilpailukykyäsi, mahdollistaen viimeisimmän teknologian hyödyntämisen entistä tehokkaammin. Leasing on nyt edullista, koska asiakas maksaa kuukausivuokraa samansuuruisina erinä koko vuokra-ajan. Leasing onkin noussut yhdeksi halutuimmaksi rahoitusmuodoksi yritysasiakkaille.

Helpotusta kirjanpitoon

Leasingvuokrat näkyvät vuokrakuluina tuloslaskelmassa. Leasingomaisuutta ei kirjata yrityksen käyttöomaisuuteen. Leasingvastuut esitetään taseen liitetiedoissa. Leasingvuokrat ovat verotuksessa vähennyskelpoisia menoja ja vuokriin lisättävä arvonlisävero on yleensä vähennyskelpoinen. Vuokralaskuissa eritellään arvonlisäveron määrä.

Parantaa tunnuslukuja

Leasing ei näy velkana yrityksen taseessa. Useat tunnusluvut, esimerkiksi omavaraisuus aste paranee verrattuna lainarahoitukseen. Yritys voi kohdistaa pääomaa toiminnan kasvuun ja kehittämiseen. Koneiden ja laitteiden ostojen sijasta yritys voi satsata henkilöstöön tai tuotekehitykseen.

Mistä saan lisätietoja?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai omaan Black Box yhteyshenkilöösi.