Newsletter
Valitse alasivu
 
CE

CE-merkintä


Black Box Network Services sitoutuu toimittamaan eurooppalaisille asiakkailleen CE-merkittyjä tuotteita. CE-merkintä on tärkein osoitus siitä, että tuote noudattaa EU:n lainsäädäntöä.


Merkintä mahdollistaa tuotteiden vapaan liikkuvuuden Euroopan markkinoilla. CE-merkintä ei tarkoita, että tuote on valmistettu Euroopan talousalueella. Se ilmaisee, että tuote on arvioitu ennen markkinoille pääsyä ja se täyttää lainsäädännön vaatimukset (esim. yhdenmukaistetun turvatason) ja voidaan siten myydä EU:ssa. Se tarkoittaa myös sitä, että valmistaja on tarkistanut, että tuote täyttää kaikki olennaiset vaatimukset (esim. terveys- ja turvallisuusvaatimukset) sovellettavan direktiivin/direktiivien mukaisesti, ja jos direktiivi/direktiivit niin vaativat, tuote on tutkitettu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksessa.

*Euroopan komissio - yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto
Share |