Newsletter
The Black Box website uses cookies.
By continuing the use of the Black Box website, or by pressing the agree button on the right, you consent to the use of cookies on this website. More information.
Valitse alasivu
 
REACH

REACH tiedote


Eurooppalainen REACH-asetus joka määrittelee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, hyväksyntää ja rajoituksia, tuli voimaan kesäkuun 1. päivä 2007. REACH-asetuksen tarkoitus on varmistaa korkeatasoinen terveyden ja ympäristön suojelu kemiallisilta aineilta samalla edistäen kilpailukykyä ja innovaatioita.


Tuotteissa joita Black Box Network Services tuo Euroopan markkinoille ei ole kyseisen asetuksen määrittelemiä haitallisia kemikaaleja, ja ne eivät näin ollen kuulu REACH-asetuksen rajoitusten piiriin. Tulevaisuudessa tulemme rekisteröimään Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) määräyksen mukaisesti tuotteissamme esiintyvät aineet, jotka mahdollisesti määritellään erittäin huolestuttavien aineiden luokkaan (SVHC).


Share |