Newsletter
The Black Box website uses cookies.
By continuing the use of the Black Box website, or by pressing the agree button on the right, you consent to the use of cookies on this website. More information.
Koti > Resurssit > Uutiset & Tapahtumat > Uutiset > 13 vinkkiä jäähdytyskustannusten alentamiseen uusissa ja nykyisissä datakeskuksissa
Valitse alasivu
  Data Centre Tips

13 vinkkiä jäähdytyskustannusten alentamiseen uusissa ja nykyisissä datakeskuksissa


Kirjoittaja: Dan Hyman (Custom Mechanical)


Jäähdytys vie eniten energiaa datakeskuksissa, mikä lisää yritysten kustannuksia merkittävästi. Esittelemme muutamia helppoja ratkaisuja, joiden avulla voit alentaa jäähdytykseen liittyviä energiakustannuksia rakentaessasi uutta datakeskusta tai uudistaessasi nykyistä. Seuraavassa vinkkejä energiatehokkaan uuden datakeskuksen rakentamiseeni.


Vinkit jäähdytysenergiakulujen alentamiseen, jos rakennat kokonaan uutta datakeskusta:

1. Suunnittele korkeimman lämpötilan mukaan ja asenna haluamasi räkit.

Korkeammat lämpötilat mahdollistavat LVI-järjestelmien tehokkaamman käyttämisen. Ilman saaminen 15 asteeseen vie todellisuudessa enemmän energiaa kuin sen saaminen 20 asteeseen. Datakeskuksen asetusarvon nostamisella voi olla huomattavia vaikutuksia kustannuksiin.

2. Esilämmittimet = vapaajäähdytys.

Ilmalla tai vedellä toimiva esilämmitin hyödyntää ulko-olosuhteita vapaajäähdytykseen. Vapaajäähdytystä voidaan käyttää huomattavia tuntimääriä useimmissa ilmasto-olosuhteissa. Eri paikkakuntien säätietoja on helposti saatavilla eri lähteistä. Yksinkertaisimmillaan vapaajäähdytys toimii siten, että ulkoilmaa tuodaan datakeskukseen silloin, kun ulkolämpötila on sopiva jäähdytykseen. Esimerkiksi, jos ulkona on 10 astetta, järjestelmä voi puhaltaa 10-asteista ilmaa kylmiin käytäviin sen sijaan, että jäähdytetään kuumista käytävistä palautuvaa ilmaa. Tämän ansiosta kompressorit tai jäähdyttimet kytkeytyvät pois päältä, mikä tuo merkittäviä säästöjä. Vedellä toimivaa vapaajäähdytystä käytetään rakennuksissa, joiden jäähdytyslaitteet käyttävät kylmäainetta. Säätietoja on helposti saatavilla useimmissa paikoissa.

3. Panosta tehokkuuteen etsimällä vaihtoehtoisia LVI-laitteiden valmistajia.

Tietokonesalien perinteisten ilmastointilaitteiden (CRAC) valmistajat eivät valmista kovin tehokkaita laitteita. Se mikä toimii hyvin perinteisessä tietokonesalissa, ei ole enää tehokas ratkaisu moderniin datakeskukseen. Vanhemmat järjestelmät perustuvat yleensä pienitehoiseen tuulettimeen ja kompressoritekniikkaan, joka on useita sukupolvia vanha. Nykyaikaiset laitteet käyttävät vain puolet siitä energiasta mitä vanhat kuluttavat, eikä niitä ole vaikea löytää. Katso lisätietoja teknisistä erittelyistä.

4. Älä tuhlaa energiaa veden keittämiseen, investoi uusiin kostutusjärjestelmiin.

Infrapunalila ja höyryllä toimivat ilmankostuttimet toimivat hyvin vanhoissa konesaleissa, mutta moderniin datakeskukseen ne ovat huono ratkaisu. Vanhoissa järjestelmissä vettä keitetään ja se höyrytetään ilmavirtaan. Keittäminen kuluttaa paljon energiaa samoin kuin jäähdytys, jota tarvitaan kiehuvan veden tuottaman lämmön poistamiseen. Haihduttavat ja sumuttavat ilmankostuttimet käyttävät vain murto-osan tästä energiasta ja tuottavat saman tuloksen lisäämättä lämpökuormaa.

5. Investoi CFD-malliin ja paranna tehokkuutta.

3D-virtausmallilla (CFD) voidaan paikantaa ongelma-alueet ja löytää ratkaisut ennen rakentamisen aloittamista. Monet alan yritykset sekä mallien luomiseen erikoistuneet konsultit tarjoavat tätä palvelua. Ohjelmistoon ladataan yksityiskohtainen pohjapiirros ja jäähdytysjärjestelmän malli. Tietokone luo niiden perusteella 3D-mallin, josta näkyy ilman virtaaminen sekä koko tilan lämpötilagradientit. Tehokkaita ratkaisuja voidaan hakea muuttamalla esim. räkkitiheyttä, pohjasuunnitelmaa tai ilmanjakelua.

6. Joustava suunnittelu säästää paljon.

Oikein suunnitellun datakeskuksen layout mukautuu joustavasti räkkitiheyteen ja lämpötilan valvontaan. Jos suunnittelet joustavasti jo heti alkuvaiheessa, säästät työtunteja, energiaa ja rahaa pitkällä aikavälillä. Joustavasti suunnitellen voit sijoittaa tiheitä alueita koko tilaa hyödyntäen, ja sinulla on myös kapasiteettia tulevaisuuden laajennuksiin.

7. Tutustu erilaisiin järjestelmiin.

Perinteiset CRAC-yksiköt korvataan nykyään close-coupled cooling-menetelmillä (jäähdytyksen tuominen lähelle lämmönlähdettä) sekä keskitetyillä ilmankäsittelyjärjestelmillä. Tämä trendi syntyi jo useita vuosia sitten, kun tiheydet alkoivat kasvaa. Tiheät kohdat vaativat enemmän ilmanvirtausta, joka vaatii paljon energiaa, jos käytetään vanhoja ratkaisumalleja. Sekä close-coupled että keskitetty ilmankäsittelyjärjestelmä kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa kuin CRAC-tyyppiset laitteet.


Tässä vinkkejä jäähdytyksen parantamiseen nykyisissä datakeskuksissa:

1. Siirry 3D:hen - investoi CFD-malliin.

3D-virtausmallilla (CFD) voidaan paikantaa ongelma-alueet ja löytää niihin ratkaisut. Tämä malli toimii hyvin vain, jos siihen syötetään tarkat tiedot. Valmistaudu siis antamaan yksityiskohtaiset tiedot tilasta.

2. Nosta tilan lämpötilaa.

Useimmat palvelimet toimivat melko korkeissa tuloilman lämpötiloissa. Nostamalla tilan lämpötilaa nykyiset laitteet toimivat tehokkaammin.

3. Tasoita räkkien tiheyttä.

Selvitä ovatko tiheydet keskittyneet tietyille alueille. Sijoita tiheät räkkialueet tasaisesti tilaan. Jos ongelmat keskittyvät yhdelle alueelle, alueella voi olla poikkeuksellisen korkea räkkitiheys, ja kuormituksen jakaminen tasaisemmin voisi ratkaista ongelman.

4. Tutustu close-coupled-jäähdytykseen (jäähdytyksen tuominen lähelle lämmönlähdettä).

Riviin asetetut ja katossa olevat jäähdytysjärjestelmät voidaan jälkiasentaa toimivaan datakeskukseen tuottamaan lisäjäähdytystä.

5. Asenna VFD ja paineen säätö CRAC-laitteisiin.

Säädettävätaajuukselliset käytöt (VFD) moduloivat CRAC-laitteiden ilmavirran. Paineen säätö vähentää kompressorin energiankulutusta huomattavasti. Nämä laitteet kytkevät laitteistokapasiteettia pois päältä, kun kuormitus on vähäisempää. Tämä näkyy säästettynä energiana. Molemmat voidaan asentaa ilman suurempia häiriöitä. Alan asennusliikkeet voivat jälkiasentaa ne nykyisiin laitteisiisi.

6. Vaikuta laitteiden toimintaan.

Laitteet, joissa on erilliset ohjaukset ilman kommunikointimahdollisuuksia, toimivat usein siten, että yksi laite kuivaa ilmaa samaan aikaan, kun toinen laite kostuttaa. Tämä on helppo muuttaa siten, että tilan olosuhteet määrittävät miten laitteet toimivat. Ammattitaitoinen asentaja voi muokata säätöjärjestelmää siten, että tilan olosuhteet ohjaavat laitteiden toimintaa, eivätkä laitteet enää toimi ristiriidassa keskenään.Share |